2019 HAC Anmeldung


Begleitperson

Kısa Süreli Tip’ Hac Organizasyonu ile hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’a intikalleri takriben 03-04 Ağustos 2019, dönüşleri ise takriben 17-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında olup, ‘Kısa Süreli Tip’ uçuşu seçen hacı adaylarının gidiş ve dönüşleri sadece Viyana havalimanından olacaktır.

 Hacı adaylarına farklı hizmetler sunabilmek maksadı ile önceki yıllarda uygulanan Normal ve Müstakil Tip seçenekleri 2017 yılı itibariyle kaldırılmış olup, ‘Oda Tercihli Konaklama’ türüne geçilmiştir.  Böylelikle hacı adaylarımız otel kategorisi gözetmeksizin normal tip standartlardaki binalarda 2, 3 veya 4 kişilik oda tercih edebilecek ve buna göre kayıt yaptırabileceklerdir.

Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayısı, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’de veya Büyük Harem’e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere 2 öğün yemek tabldot usulüyle ikram edilecektir.


T.C.
VIYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Din Hizmetleri Müşavirliği

 

2019 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ
USUL VE ESASLAR

 

Müşavirliğimizin, DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) ve ATİB (Avusturya Türk İslam Birliği) iş birliği ile düzenleyeceği “2019 Yılı Avusturya Hac Organizasyonu” usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 A. 2019 HAC TAKVİMİ

 

 1. Müracaatlar 01 Şubat 2019 ile 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ataşelik hizmet bölgelerinde oluşturulan Bölge Hac ve Umre Kayıt Merkezleri ile ATİB’e bağlı cami derneklerinde yapılacaktır. Hac farizasını yerine getirmek isteyen her hacı adayı kendi bölgesinde bulunan Bölge Hac ve Umre Kayıt Merkezine veya en yakın ATIB’e bağlı cami derneğine giderek, cami görevlisine kaydını yaptırabilecektir. Görevli tarafından kaydı yapılan hacı adayı, posta yoluyla gönderilecek olan 2019 yılı Hac Müracaat Formu ile diğer gerekli evrakı 31 Mayıs 2019 tarihine kadar kaydını yaptırdığı dernek görevlisine teslim edecek veya Hac ve Umre Merkezi’ne posta yolu ile gönderecektir.

 

 1. Hacca niyet edenlerin sıkıntı yaşamaması için belirtilen tarihler arasında vakit kaybetmeden müracaatlarının bilgisayar ortamında kayıt edilmesi önem arzetmektedir.

 

 1. 2019 yılı itibariyle, hac ve umre organizasyonu kapsamında vize talebinde bulunan tüm hacı adayları için, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı parmak izi şartı getirmesi durumunda: Yaşları 06’dan küçük 80’den büyük olan ve Türkiye özel kontenjanından yararlanacak Avusturya oturumu olmayan hacı adayları hariç, diğer tüm adaylar vize müracaatı öncesinde tarafımızdan alınacak randevu sonrası belirtilen adreste parmak izi vermeleri gerekebilir. Parmak izi vermeye gidecek adaylarımızın, beraberlerinde götürmeleri gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:
 • Pasaportun aslı,
 • Oturum kartının aslı.

 

 1. Son 5 yıl içerisinde hacca gidenlerden Suudi Arabistan makamlarınca 500 Avro vize bedeli talep edilmektedir. 5 yıl içerisinde tekrar hacca gitmek isteyen hacılarımız, Hac ücretine ek olarak vize bedeli ödemek zorundadır.

 

Hac kontenjanının dolmasından sonra vefat veya vazgeçme gibi sebepler ile müracaat sayısında eksilme meydana gelmesi halinde müracaat sırası dikkate alınacaktır. Kontenjan sayısına göre yedek listede yer alan hacı adaylarına yazılı veya telefon ile Viyana Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi tarafından bilgi verilecektir.

 

 1. Bu yıl hacca gidecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’a intikalleri takriben 25-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında, dönüşler ise takriben 21-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır.

 

 1. ‘Kısa Süreli Tip’ Hac Organizasyonu ile hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’a intikalleri takriben 03-04 Ağustos 2019, dönüşleri ise takriben 17-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında olup, ‘Kısa Süreli Tip’ uçuşu seçen hacı adaylarının gidiş ve dönüşleri sadece Viyana havalimanından olacaktır.

 

 1. Hacca gidecek hacı adaylarına kafilelere göre oluşturulacak hareket tarihleri ve uçuş programları 1 hafta önceden bildirilecek, bu konuda internet üzerinden veya Ataşelik ile Bölge Hac ve Umre Kayıt Merkezlerinden de bilgi alınabilecektir. Hacı adayları kayıt yaptırırken kendilerine ait cep telefonu numaralarını ve e-mail adreslerini kayıt yapan görevliye mutlaka bildireceklerdir. Kayıt esnasında din görevlisine ait telefon numaraları ya da dernek adresleri yazılmayacaktır. Bu şekilde güncel bilgilerin hacı adayına daha hızlı bir şekilde aktarılması sağlanacaktır.

 

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kontenjan verilmesi halinde organizasyonumuz ile Hacca gidecek Avusturya oturumlu hacı adaylarımızın Avusturya’da oturumu olmayan 1. ve 2. derece akrabalarını da beraberlerinde hacca götürebilmeleri için bu kişilerin mutlaka;

 

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu’na müracaat etmiş ve kurada çıkmamış olmaları,

 

 1. Daha önce hiç hacca gitmemiş olmaları gerekmektedir.

 

 1. Avustruya’dan müracaat edip Türkiye’deki birinci derece (anne, baba, eş ve çocukları) ve ikinci derece (büyükbaba (dede), büyükanne (nine), torun ve kardeş) akrabasını hacca götürmek isteyen hacı adaylarının da mutlaka söz konusu yakınlarının yanında hacca gitmesi gerekmektedir. Hastalık, kaza vb. önceden bilinemeyen ve belli olmayan durumlar haricinde, kaydını yaptıktan sonra vazgeçen hacı adaylarının Türkiye’deki yakınlarının da kayıtları geçersiz sayılacaktır.

 

Bu şartları yerine getirmeyen müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

 

Not:  Söz konusu kontenjan sadece Avustruya’dan hacca giden vatandaşlarımızın Türkiye’deki söz konusu yakınları içindir. Türkiye kontenjanı sınırlı olduğu için kayıtlar müracaat tarihi esas alınarak işleme alınacaktır. Ayrıca Avusturya’da görev yapan din görevlisinin hacda görevlendirilmesi halinde Türkiye’deki Avusturya oturumu olmayan yakınları bu kontenjandan yararlanamayacaktır. Ancak din görevlisi hacı olarak gitmesi halinde, yakınları bu kontenjandan yararlanabilecektir.

 

B. MÜRACAAT ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

 

 1. Müracaatlar 01 Şubat 2019 ile 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında ataşelik hizmet bölgelerinde oluşturulan Bölge Hac ve Umre Kayıt Merkezleri ile ATIB’e bağlı cami derneklerinde belirlenen görevliler tarafından ön kayıt uygulaması şeklinde yapılacaktır.

 

 1. Hac müracaatında bulunan hacı adaylarımız, dernek görevlisi tarafından doldurulup çıktısı alınan Müracaat Formunu imzalayarak, her kayıt sahibine otomatik olarak bilgisayardan verilen kayıt numarası ile 1000 Avro ön kayıt ücretini kayıt tarihi itibariyle beş iş günü (bir hafta) içerisinde ilgili hesaba yatıracaklardır. Söz konusu ücretin yatırılması ile ön kayıt yapılmış sayılacaktır. Kayıt ücretinin yatırılmadığı başvurular ise işleme alınmayacaktır.

 

 1. Kaydı yapan görevli her hacı adayını ayrı ayrı kaydedecek ve kaydı yapılan kadın hacı adaylarına refakat edecek akrabalarının kayıt numarası, ad ve soyadları, akrabalık dereceleri mutlaka Refakatçi kısmında belirtilecektir. İnternet üzerindeki Hac Kayıt Formunda hacca gidecek kişinin kimlik, pasaport, uçuş, adres, ev telefonu, cep telefonu, e-posta ve dernek bilgileri doldurulacaktır. Bu bilgilerdeki hatalardan dolayı oluşabilecek aksaklıklardan (vize alınamaması ve gruptan ayrılma gibi) Müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Bölge Hac ve Umre Kayıt Merkezleri tarafından internet üzerinden kaydı yapılan hacı adayları Müracaat Formunu imzaladıktan sonra aşağıda açıklanan belgeler ile birlikte yine aynı ATIB derneğine veya Hac ve Umre Merkezi Viyana’ya 31 Mayıs 2019 tarihine kadar teslim edecektir.

 

 1. 2019 Hac Müracaat Formunu herhangi bir sebeple 31 Mayıs 2019 günü mesai saati bitimine kadar ATIB Derneğine gerekli evraklarla birlikte teslim etmeyen hacı adaylarının müracaatları geçersiz sayılacaktır. (Viyana Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi ile görüşerek mazeretleri kabul edilen hacı adayları hariç).

 

 1. Gönderilen evrakların takibatının kolaylıkla sağlanabilmesi için iade i taahhütlü (Einschreiben) gönderilmesi gerekmektedir. Bu sayede hacı adayları, evrakın tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını ilgili web sitelerinde takibat numarası üzerinden görebileceklerdir.

 

 1. C. pasaportuna veya T.C. uyruklu olup yabancı pasaporta sahip olanların haricinde hiçbir hacı adayına Suudi Arabistan Büyükelçiliği tarafından vize verilmediği için bu kişilerin müracaatları kabul edilmeyecektir. (Balkan devletleri hariç.)

 

C. ATIB DERNEĞİNE TESLİM EDİLECEK BELGELER

 

 1. Parmak izi alınması durumunda, parmak izi verildiğine dair VFS Tasheel şirketi tarafından doldurulan incaz belgesinin aslı,

 

 1. Hacı adaylarına Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi tarafından gönderilen 2019 Yılı Hac Müracaat Formunun imzalanmış aslı,

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti kökenli Avusturya vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti kökenli diğer ülke vatandaşları için en az 10 Ağustos 2020’ye kadar geçerliliği olan ve 3 boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı,

 

 1. En az 01 Mart 2020’ye kadar geçerlilik süresi bulunan oturum kartının (Aufenthaltstitel) aslı,

 

 1. Arkasına mutlaka adı-soyadı ve Müracaat Formunun üzerinde bulunan kayıt numarasının yazılı olduğu, zemini beyaz renkli olan 1 adet biyometrik fotoğraf,

 

 1. Doktor tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş Menenjit (Meningokokken) tipi aşının yapıldığını gösteren sarı renkli aşı karnesinin (Impfpass) aslı.

 

Not: Menenjit aşısının geçerlilik süresi iki yıldır. Bu nedenle yapılmasının üzerinden iki yıl geçmiş olan aşı karnesinin yeniden yapılması gerekmektedir. Grip aşısı ise zorunlu değildir.

 

D. BÖLGE HAC KAYIT MERKEZLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 

 1. Kayıtlar sadece internet üzerinden http://www.hacc.at/tr/ana-sayfa/ adresinden yapılacaktır.

 

 1. Kayıtlar sadece biyometrik pasaportlar ile yapılacaktır. Pasaportların aslı Hac ve Umre Hizmetleri Merkezine ulaştırılacaktır.

 

 1. Kayıt yaptıran hacı adayı, Suudi Arabistan hac şartları göz önünde bulundurularak üçüncü şahısların yardımı olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olmalıdır. Hac farizasını yerine getirmesine engel olmayacak şekilde bedensel engeli bulunan hacı adaylarının mutlaka yanlarında bir refakatçi bulunması gerekmektedir. Refakatçisi olmayanların kaydı yapılmayacaktır. Yanlış beyan veya gözden kaçma suretiyle Suudi Arabistan’a organizasyonumuz ile giden bu tür sağlık sorunu olanların sorumluluğu kendilerine ait olacaktır.

 

Alzheimer hastası, ileri derecede kanser hastası, diyaliz makinasına giren böbrek hastaları, açık kalp ameliyatı olanlar, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hac yapmaya engel teşkil edecek bir rahatsızlığı olanların hacca gitmeleri farz olmadığından ve Suudi Arabistan’daki aşırı izdiham ve yoğunluk nedeniyle zorluk yaşayacak olmalarından dolayı kayıtları alınmayacaktır.

 

 1. Kaydı yapılan hacı adaylarımızın evrakı, “2019 Yılı Hac Müracaat Formu” ile birlikte, kayıt yapan din görevlisi tarafından teslim alınacak, eksik evrakı bulunan müracaat sahiplerinin evrakı ise kesinlikle teslim alınmayacaktır (Viyana Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi ile görüşerek mazaretleri kabul edilen hacı adayları hariç). Bu durumda, hacı adayının müracaat belgeleri, kayıt yaptırdığı ATIB Derneğine iade edilecektir. Her hacı adayı için bir zarf açılacak, istenilen belgeler zarfın içerisine konulacaktır. Zarfın üzerine hacı adayının kayıt numarası ve ismi, refakatçının kayıt numarası ve ismi, hangi seferi tercih ettiği (Direkt, Bağlantılı-Direkt, İstanbul’dan, Kısa Süreli Tip) ve hangi Ataşelik Bölgesi’nden kayıt olduğu yazılacaktır.

 

 1. Kayıttan sonra yapılan ve yapılacak değişiklikler müracaat sahibine e-posta veya telefon yolu ile bildirildiğinden dolayı her hacı adayı mutlaka e-posta adresini, kendi cep telefon numarasını veya kayıt yaptıran yakınının cep telefon numarasını bildirecektir. Din görevlisinin veya derneğin numarası ile e-posta adresi kesinlikle kullanılmayacaktır. Ayrıca posta ile yapılacak yazışmalar için de hacca müracaat eden kişinin veya bu müracaatı takip eden kişinin Avusturya’da bulunan adresi ve posta kutusu üzerinde ismi mutlaka yazılı olacaktır.

 

 1. Dernekler; eksiksiz olarak teslim aldıkları evrakı 30 Mayıs 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları bölge merkezlerine ulaştıracaklardır.

 

 1. Bölge Hac ve Umre Merkezlerine ulaşan evrakın, kontrolü yapılarak teslim alınacak ve Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi’nden randevu talep edilerek, en geç 30 Mayıs 2019 mesai saati bitimine kadar peyder pey Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi Viyana’ya ulaştırılacaktır.

 

E. HAC SEFERLERİ

 

Hacı adayları Viyana, Salzburg, Münich ve İstanbul Havalimanı ( yeni Havalimanı)  veya Sabiha Gökcen havalimanlarından uçacaklardır. Ancak uçuşlar gerekli hallerde Müracaat Formu’nda belirtilen havalimanı dışındaki havalimanlarına da planlanabilecektir. Suudi Arabistan’a gidişler hac öncesi Mekke’ye, dönüşler ise hac sonrası Medine’den olacaktır. Medine’de Uzun sürei Hacı adaylarının kalma süresi 3 ile 5 gün kısa süreli Hacı adayları için 2 ile 3 gün arasında planlanacaktır. Kısa-Uçuş tipi seçen hacı adayları Vıyana havalımanından uçacaklardır.

 

Oda Tercihli Konaklama

 

Hacı adaylarına farklı hizmetler sunabilmek maksadı ile önceki yıllarda uygulanan Normal ve Müstakil Tip seçenekleri 2017 yılı itibariyle kaldırılmış olup, ‘Oda Tercihli Konaklama’ türüne geçilmiştir.  Böylelikle hacı adaylarımız otel kategorisi gözetmeksizin normal tip standartlardaki binalarda 2, 3 veya 4 kişilik oda tercih edebilecek ve buna göre kayıt yaptırabileceklerdir.

 

Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayısı, ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterli, Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’de veya Büyük Harem’e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama yaptırılacaktır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere 2 öğün yemek tabldot usulüyle ikram edilecektir.

 

F. UÇUŞ ŞEKİLLERİMİZ

 

 1. Direkt Uçuşlar

Uçağa gidişte sadece Avusturya’dan binecek ve dönüşte yine sadece Avusturya’da inecek hacı adayları bu uçuş şeklini seçeceklerdir. Ancak, IATA (uluslararası sivil havacılık kurumu) kuralları gereğince bulunduğumuz ülke Avusturya’dan Suud Havayolları ve Alman Havayolları dışındaki uçak şirketleri (Türk Hava Yolları gibi), Avusturya’dan direkt uçuş yapamadıkları için bu şirketler 2. bir ülkeye iniş-kalkış yapmak zorunda olduklarından dolayı uçuşlar aktarmalı olacaktır.

 

 1. Bağlantılı Direkt Uçuşlar

Bu uçuş şekli Avusturya oturumu olan ve Türkiye’de bulunan akrabaları ile birlikte gitmek isteyen hacı adayları içindir, hacı adaylarımızın güzergahları: Avusturya – Türkiye (İstanbul Havalimanı veya Sabiha Gökçen Havalimanı) – Suudi Arabistan / Suudi Arabistan – Türkiye (İstanbul Havalimanı veya Sabiha Gökçen Havalimanı) – Avusturya şeklinde olacaktır.

 

 

 1. Bağlantılı İstanbul Uçuşları

Avusturya oturumu olmayan ve Avusturya’dan birinci ve ikinci derece yakını (Anne, Baba, Eş ve Çocuklar gibi) ile hacca gitmek isteyen vatandaşlar, uçağa sadece İstanbul Havalimanından binip dönüşte yine sadece İstanbul Havalimanında ineceklerdir. Bu uçuş tipini seçen hacı adaylarının gidişte veya dönüşte Avusturya bağlantıları bulunmaktadır.

 

 1. Bağlantısız İstanbul Uçuşları

Avusturya oturumu olan ve Türkiye´de ikamet eden vatandaşlar (emekli vs.), uçağa sadece İstanbul Havalimanından binip dönüşte yine sadece İstanbul Havalimanında ineceklerdir. Bu uçuş tipini seçen hacı adaylarının gidişte veya dönüşte Avusturya bağlantıları bulunmamaktadır.

 

 1. Kısa Süreli Uçuşlar

‘Kısa Süreli Tip’ hac organizasyonunu tercih eden hacı adayları sadece Viyana havalimanından uçacaklar ve yine sadece Viyana havalimanına döneceklerdir. Viyana havalimanına kendi imkanları ile gidecekler ve yine Viyana havalimanından kendi imkanları ile döneceklerdir. Bu uçuş tipinde kontenjan sınırlı olduğundan müracaat tarihi sırasına göre kayıt yaptıran kişiler sıra ile kabul edilecek yedekte kalanlar ise, yer açılması durumunda kesin kayıt yaptıracaklardır.

 

Not: Hacı adayları hangi havalimanından Suudi Arabistan’a intikal ederse, dönüşte yine aynı havalimanına inmek zorundadırlar. Aynı dernekten kayıt olduğu halde farklı uçuş şekli seçen hacı adayları aynı uçakta yer almayacaklardır.

 

G. PARAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

 

Hacı adayları hac ücretlerini aşağıda belirtildiği şekilde yatıracaklardır:

 

 1. Hac ücreti, mutlaka örneği bulunan havale formuna uygun şekilde doldurularak yatırılacaktır. (Her havale formu sadece bir kişiye ait olup, aynı belge ile birden fazla kişi için ödeme yapılmayacaktır.).

 

 1. Hac ücreti, gidiş-dönüş uçak bileti, Mekke ve Medine’de konaklama, verilecek tabldot usulü kahvaltı ve akşam yemeği, Arafat çadırı, Cidde-Mekke-Medine ve meşair arası intikal, Suudi Arabistan’da deliller ve müesseseler birliğine ödenecek ücretler, personel ve sağlık hizmetleri harcamaları ile hac kurban bedelini kapsamaktadır.

 

 1. Hac ücretini yatırdıktan sonra vefat edenlerin durumu;

 

 1. Avusturya’da vefat edenlerin paraları, o tarihe kadar yapılan masrafların karşılığı kesildikten sonra bakiyesi kanuni varislerine iade edilecektir.

 

 1. Suudi Arabistan’da  vefat  edenler ile ilgili olarak, ilgili havayolu şirketinden  dönüş  bileti iadesi alındığı takdirde sadece bu meblağ kanuni varislerine iade edilecektir. Ayrıca vefat  edenin  üzerinden çıkan  değerli  eşyaları  ile  paraları  organizasyonumuza  intikal  ettiği  takdirde  kanuni mirasçılarına teslim edilecektir.

 

 1. Hac kayıtları esnasında dernekler hacı adaylarının ödeyecekleri ücretlerden herhangi bir kesinti yapmayacaklar ve kayıt işlemleri için ayrıca bir ücret almayacaklardır. Hac Organizasyonunun tamamlanmasından sonra derneklere, bildirecekleri banka hesabına yaptıkları müteferrik masraflara karşılık olmak üzere her hacı adayı için 10 Avro havale edilecektir.

 

H. ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT SONUNDA VAZGEÇENLERİN DURUMU

 

 1. Ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra kesin kaydını yaptırmadan vazgeçenlerden müteferrik masraflar karşılığı 200 Avro kesilerek bakiye kalan meblağ hacı adaylarının bildirecekleri banka hesabına iade edilecektir.

 

 1. Kesin kayıt ücretini yatırdıktan sonra çeşitli sebepler ile hacca gidemeyenlerin yatırmış oldukları hac ücretleri, uçuşlara 4 hafta kala (kesin kayıtların başladığı tarihten uçuşa 28 gün kalana kadar) hacca gitmekten vazgeçtiklerini bildiren dilekçenin Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi Viyana’ya ulaşması halinde, yatırdıkları meblağdan yapılan planlamalar, rezervasyonların iptali ve müteferrik masraflar karşılığında 300 Avro, şayet kendilerine malzeme gönderilmiş ise malzeme ücreti olarak 150 Avro olmak üzere toplam 450 Avro kesildikten sonra kalan meblağ bildirilen banka hesabına iade edilecektir. Gönderilen malzemenin iadesi mümkün değildir.

 

 1. Vizesi alınıp, uçak bileti kesilmiş ve otel masrafları da organizasyonumuzca ödendikten sonra vazgeçenlerden ise (uçuşun başlamasına 28 günden daha az bir süre içerisinde) vazgeçtiklerini bildiren dilekçenin Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi Viyana’ya ulaşması halinde, yatırdıkları meblağdan 500 Avro kesildikten sonra kalan meblağ bildirilen banka hesabına iade edilecektir.

 

I. SEMİNERLER

 

Hac ibadetinin yapıldığı yerin iklim şartları, milyonlara varan insanların hac menasikini aynı zaman ve mekanda yapma zorunluluğu, dil yetersizliği ve benzeri sebeplerden dolayı organizasyonumuz ile hacca gidecek olan hacı adaylarının ve rehberlik yapacak görevlilerin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

 

Bu itibarla;

 

 1. Din Hizmetleri Ataşelikleri hizmet bölgelerinde organizasyonumuz ile ilgili konularda din görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir.

 

 1. Din görevlilerimiz hac organizasyonumuzun dini bakımdan daha anlamlı, feyizli, organize bakımından daha sağlıklı ve düzenli yürümesi açısından hacı adaylarına hac seyahati başlamadan önce en az 2 bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. Ayrıca, Din Hizmetleri Ataşelikleri hizmet bölgelerinde bütün hacı adayları için de genel bir bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir.

 

 1. Uygulanacak programların tarihleri ve yerleri uygun bir şekilde hacı adaylarına duyurulacaktır.

Ayrıca Din Hizmetleri Ataşeliklerimizce hac@atib.at mailine seminer tarihleri bilgi olarak gönderildiği takdirde www.atib.at adresinden seminerler ile ilgili bilgiler duyurulacaktır.

 

J. HACI ADAYLARINA VERİLECEK HİZMETLER VE MALZEMELER

 

 1. T.C Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince verilecek Hizmetler:
 2. Suudi Arabistan Büyükelçiliğindeki vize işlemleri tamamlanacaktır.
 3. Suudi Arabistan’a gidiş-dönüş uçak biletleri temin edilecektir.
 4. Hacı adaylarımız için yeteri kadar liyakatli erkek ve kadın din görevlisi görevlendirilecektir.
 5. Hacı adaylarımızın paralarının çalınması veya kaybolması ihtimaline karşı tedbir olmak üzere Mekke ve Medine’de “Emanet Hesabı” hizmeti verilecektir.
 6. Suudi Arabistan’da verilecek hizmet bedelleri ödenecektir.
 7. Hac kurban ücreti hac bedeline dahildir.

 

Hacı adaylarına verilecek malzemeler, kayıt esnasında sadece Avusturya’da bildirecekleri posta adreslerine gönderileceğinden, verilen adres ve telefon numaralarının güncel olması gerekmektedir.

 

 1. Diyanet İşleri Başkanlığınca Verilen Hizmetler:

 

 1. Mekke ve Medine’de kalacakları binalar kiralanacaktır.
 2. Suudi Arabistan’da, şehirlerarası ve meşair intikalleri ile Mekke ve Medine’deki ziyaret yerleri için otobüsler kiralanacaktır.
 3. Mekke ve Medine’de Haremeyn-i Şerifeyn’e 1 km mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan binalar için servis otobüsleri temin edilecektir.
 4. Arafat ve Mina için sayısı ve içeriği bilahare belirlenecek olan kumanya ve yemek verilecektir,
 5. Bütün hacı adaylarına Mekke ve Medine’de hac boyunca tabldot usulü sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilecektir.
 6. Mekke ve Medine’de verilen ücretsiz sağlık hizmetlerinden (ilaç, sağlık ocağı, hastane, ambulans vs.) bütün hacı adayları yararlanacaktır.
 7. Hacı adayları için Suudi Arabistan’da hac kurbanı kesilecektir.

 K. VİZE İŞLEMLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince, geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da vizeler Suudi Arabistan Krallığı’nın Viyana Büyükelçiliğinden alınacaktır.

 

Vizelerin verilmesinde Suudi Arabistan Büyükelçililiğinin kıstasları belirleyici olduğundan, alınamayan vizelerden Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

 I. ÇEŞİTLİ KONULAR

 

 1. Organizasyonumuz ile hacca gidecek hacı adayları, Suudi Arabistan’a indiği andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonuna dahil olacaklardır. Türkiye’den gelen hacı adaylarına Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen hizmetlerin (Sağlık, kayıp, karşılama, irşat, Arafat, Mina, Müzdelife hizmetleri v.b.) tamamından, organizasyonumuz ile hacca gidecek hacı adayları da yararlanacaklardır.

 

 

 1. Hacı adaylarının paralarının çalınması veya kaybolması ihtimaline karşı tedbir olmak üzere, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Emanet Hesabı” uygulamasına devam edilecektir.

 

Bu çerçevede;

 

 1. “Emanet Hesabı” uygulamasından yararlanmak isteyen hacı adayları, Müşavirliğimizce gönderilen “Emanet Hesabı Havale Formu” ile ilgili hesaba istedikleri meblağı 12 Temmuz 2019 Cuma gününe kadar havale edebileceklerdir.

 

 1. Bu hesaba para yatıranlar; Suudi Arabistan’da Müşavirliğimiz denetiminde açılacak olan Muhasebe Bürolarından, saat 08:00-18:00 arası yatırdıkları Avro karşılığı (cari döviz kuru üzerinden) sadece Suudi Arabistan Riyali

 

 1. Kalan paraları ise, hacılarımızın tamamının Almanya’ya dönüşlerinin tamamlanmasından sonra yazılı olarak bildirecekleri banka hesaplarına iki hafta içerisinde Avro olarak havale edilecektir.

 

 1. Hacı adayının kendisine pasaport, uçak bileti ve diğer evrak uçuştan önce grup din görevlisi tarafından havalimanında teslim edilecektir. Hac Organizasyonumuz bir seyahat acentası konumunda değildir.

 

 1. Suudi Arabistan mahalli kuruluşlarından veya uçak şirketlerinden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan kesinlikle Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

 

 İRTİBAT BİLGİLERİ

 

Yazışma Adresi: 

Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi Viyana
Sonnleithnergasse 20
1100 Viyana

Telefon 1 :            +43 1 334 62 80 400
Telefon 2 :            +43 1 334 62 80 191
Faks:                     +43 1 334 65 41
İnternet:               www.atib.at   
E-posta:                hac@atib.at
Müracaat/Kayıt:  www.hacc.at

 M. HESAP BİLGİLERİ

2019 Yılı Hac Organizasyonumuza katılacak olan hacı adaylarının ön kayıt ücreti ile kesin kayıt ücretini yatıracakları banka hesabı aşağıda belirtilmiştir.

 

Alıcı:                     Din Hizmetleri Müsavirligi Hac Hesabi
Banka:                  Vakifbank Int. AG
IBAN:                    AT04 1969 0000 0012 0634
BIC:                      TVBAATWW

 

Folgende Felder wurden nicht ausgefüllt. Bitte Ausfüllen
Bitte folgende Fehler Korrigieren