Skip to main content

Fahri Öğreticilik Sınav Duyurusu

Viyana ve çevresindeki Atib Derneklerinde Din Eğitimi alanında Fahri Öğretici ihtiyacını karşılamak amacıyla, 15.09.2018 Cumartesi günü saat: 10:00 da, ATİB Genel Merkezinde Fahri Kur´an öğreticiliği ve Fahri Temel Dini Bilgiler Öğreticiliği (Haftasonu ve Okul Tatillerinde tertip edilen Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları) için Yeterlilik sınavı yapılacaktır. Sınava katılmak isteyenlerin, 13.09.2018 Perşembe günü saat:16:00‘ye kadar, ekteki formu doldurmaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavını kazananlar, uygun bir zamanda seminere alınacaklardır. 

 İlgilenenlere duyurulur.

Not: Sınava katılanlar arasından şartları müsait olanlar 03-06 yaş grubu öğreticiliği için seçilebilecektir.

 

Yeterlilik Sınavı

(1)          Sınav, İlahiyat alanında uzman bir Komisyon tarafindan yapılacaktır.

(2)          Komisyon, eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak, her eğitim yılı başında fahri görevli Yeterlilik sinavı   yapar. İhtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde de sınav yapılabilir.

(3)          Sınav,  sözlü mülakat şeklinde yapılacaktır.

(4)          Sınav;  Fahri Kur´an Öğreticisi,  Fahri Temel Dini Bilgiler Ögreticisi şeklinde iki ayrı kategoride yapılacaktır.

(5)          Yeterlilik belgeleri sadece Viyana ve çevresinde geçerlidir.

(6)          Yeterlilik belgelerinin geçerlik süresi iki yıldır.

(7)           Sınavda Başarılı olanlar derneklerden gelen Talep Doğrultusunda ihtiyaca binaen görevlendirilecektir. 

Adaylarda Aranan Şartlar ve Görevlendirme

(1)           Adaylarda İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Önlisans, İmam-Hatip Lisesi, Kuran Kursu gibi herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programından mezuniyet şartı aranmamakla birlikte, bunlardan birinden mezun olması sıralı olarak tercih sebebidir.

(2)          UİP mezunları Din hizmetleri ve Din eğitimi süreçlerinde, aktif biçimde ve öncelikle değerlendirilir.

(3)          Fahri Kur'an Öğreticisi ve Fahri Temel Dini Bilgiler Ögreticisi şeklinde iki ayrı Yeterlilik belgesi düzenlenir.

(4)          Fahri görevlilerin, istihdamında, bilgi birikiminin yanı sıra; din görevlileri, dernek yöneticileri ve cemaat ile uyum içerisinde çalışabileceği hususu göz önünde bulundurulur.

  

Sınav Konuları

(1) Fahri Kur´an öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür

a)            Kur´an-ı Kerim'i yüzüne okuma becerisi (% 40),

b)            Ezber durumu (% 25),

c)            Kur’an-ı Kerim öğretme deneyimi ye pedagojik formasyonu (%25),

d)            Temel Dini Bilgiler(İtikat, ibadet, ahlak ve siyer bilgisi) (% 10)

 

(2)        Fahri Temel Dini Bilgiler Öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür;

a)            İtikat, ibadet, ahlak ve siyer bilgisi (% 30),

b)            Öğretme deneyimi ve pedagojik forriıasyonu (% 30)

c)            Kur’an-ı Kerim bilgisi (% 40)

 

(3)Sınavdan yüz tam puan üzerinden yetmiş puan alanlar başarılı sayılır ve kendilerine başarılı olduğu alanla ilgili Yeterlilikbelgesi verilir.

Yeterlilik kriterleri

A- Fahri Kur’an Öğreticisi Yeterlilikkriterleri aşağıda sıralanmıştır:

1.          Kur´an-ı Kerim´i usulüne uygun bir şekilde okur.

2.         Tecvit kurallarıni bilir ve uygular,

3.         Maharîc-i hurufu bilir ve uygular.

4.         Temel dini bilgileri, günün ihtiyaç ve şartlarıyla ilişkilendirerek açıklar.

5.          Kur´an-ı Kerim´in temel kavramlarıni bilir.

6.          Yasin, Mülk, Nebe sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetlerini ve ed-Duha suresinden en-Nas suresine kadar olan sureleri ezbere okur.

7.          Namaz içerisinde okunan duaları ezbere okur.

8.          Fatiha ve Kısa surelerin manasını bilir.

9.          Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve Öğrenme özelliklerini bilir,

10.        Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.

 

B - Fahri Dini Bilgiler Öğreticisi Yeterlilikkriterleri şöyledir:

1.            Tefsir, Hadis, ilmihal, Fıkıh, İslam Tarihi ve Kültürü, ile ilgili temel eserlerden yararlanır.

2.           İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili temel dini, kavramların anlamlarıni bilir ve açıklar.

3.           Hz. Peygamberin hayatını, söz, tutum ve davranışlarını ayrıntılarıyla bilir ve açıklar.

4.           Temel dini bilgileri, günün ihtiyaç ve şartlarıyla ilişkilendirerek açıklar.

5.           îtikadi ve ameli mezhepleri bilir ve mezhep görüşlerini analiz eder.

6.          Bölgesindeki farklı inançları ana hatlarıyla bilir ve açıklar.

7.          Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir.

8.          Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.

 

 

 

Fill out my online form.
HTML Forms powered by Wufoo.