Skip to main content

Fahri KUR´AN Öğreticiliği ve Fahri Temel Dini Bilgiler Öğreticiliği Yeterlilik Sınavı ilanı

Avusturya’nın tüm bölgelerindeki Atib Derneklerinde Din Eğitimi alanında Fahri Öğretici ihtiyacını karşılamak amacıyla, 27-28.04.2019 tarihleri arasında ATİB Vorarlberg ve Salzburg bölgelerinde ve 15-16.06.2019 tarihleri arasında Viyana’da ATİB Genel Merkezinde saat 10:00 da Fahri Kur´an öğreticiliği ve Fahri Temel Dini Bilgiler Öğreticiliği (Haftasonu ve Okul Tatillerinde tertip edilen Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Kursları) için Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Sınava Vorarlberg ve Salzburg bölgelerinde katılmak isteyenlerin, 22.04.2019 Pazartesi günü saat 16:00‘ye kadar, Viyana'da katılmak isteyenlerin ise, 31.05.2019 Cuma günü saat 16:00'ye kadar ekteki formu doldurmaları gerekmektedir. Yeterlilik sınavını kazananlar, uygun bir zamanda eğitim seminerine alınacaklardır. Sınav yerleri ve saatleri daha sonra mail yoluyla  bütün adaylara bildirilecektir.

İlgilenenlere duyurulur.

Not: Sınava katılanlar arasından şartları müsait olanlar 04-06 yaş grubu öğreticiliği için seçilebilecektir.

Fahri Ögreticilik

(1)          Sınav, İlahiyat alanında uzman Komisyonlar tarafından yapılacaktır.

(2)          Komisyonlar, eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak, her eğitim yılı başlamadan önce fahri görevli Yeterlilik sınavı yapar. İhtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde de birden fazla sınav yapılabilir.

(3)          Sınav,  sözlü mülakat şeklinde yapılacaktır.

(4)          Sınav;  Fahri Kur´an Öğreticisi,  Fahri Temel Dini Bilgiler Ögreticisi şeklinde iki ayrı kategoride yapılacaktır. Sınav, bir imamlık sınavı değildir.

(5)          Yeterlilik belgeleri Avusturya’nın tüm ATİB derneklerinde geçerlidir.

(6)          Yeterlilik belgelerinin geçerlik süresi iki yıldır. Ancak iki dönem peşpeşe sınava girip başarılı olduğu komisyon tarafından tespit edilenlerin belgelerinin  geçerlilik süreleri daha uzun olabilir.

(1)           Adaylarda İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Önlisans, İmam-Hatip Lisesi, Kuran Kursu gibi herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programından mezuniyet şartı aranmamakla birlikte, bunlardan birinden mezun olması sıralı olarak tercih sebebidir.

(2)          UİP mezunları Din hizmetleri ve Din eğitimi süreçlerinde, aktif biçimde ve öncelikle değerlendirilir.

(3)          Fahri Kur'an Öğreticisi ve Fahri Temel Dini Bilgiler Ögreticisi şeklinde iki ayrı Yeterlilik belgesi düzenlenir.

(4)          Fahri görevlilerin, istihdamında, bilgi birikiminin yanı sıra; din görevlileri, dernek yöneticileri ve cemaat ile uyum içerisinde çalışabileceği hususu göz önünde bulundurulur.

(1) Fahri Kur´an öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür

a)            Kur´an-ı Kerim'i yüzüne okuma becerisi (% 40),

b)            Ezber durumu (% 25),

c)            Kur’an-ı Kerim öğretme deneyimi ye pedagojik formasyonu (%25),

d)            Temel Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, ahlak ve siyer bilgisi) (% 10)

(2)        Fahri Temel Dini Bilgiler Öğreticiliği yeterliği aşağıdaki şekilde ölçülür;

a)            İtikat, ibadet, ahlak ve siyer bilgisi (% 30),

b)            Öğretme deneyimi ve pedagojik forriıasyonu (% 30)

c)            Kur’an-ı Kerim bilgisi (% 40)

(3) Sınavdan yüz tam puan üzerinden yetmiş puan alanlar başarılı sayılır ve kendilerine başarılı olduğu alanla ilgili Yeterlilik belgesi verilir.

A- Fahri Kur’an Öğreticisi Yeterlilik kriterleri aşağıda sıralanmıştır:

1.         Kur´an-ı Kerim´i usulüne uygun bir şekilde okur.

2.         Tecvit kurallarını bilir ve uygular,

3.         Maharîc-i hurufu bilir ve uygular.

4.         Temel dini bilgileri, günün ihtiyaç ve şartlarıyla ilişkilendirerek açıklar.

5.          Kur´an-ı Kerim´in temel kavramlarıni bilir.

6.          Yasin, Mülk, Nebe sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetlerini ve ed-Duha suresinden en-Nas suresine kadar olan sureleri ezbere okur.

7.          Namaz içerisinde okunan duaları ezbere okur.

8.          Fatiha ve Kısa surelerin manasını bilir.

9.          Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve Öğrenme özelliklerini bilir,

10.        Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.

 

B - Fahri Dini Bilgiler Öğreticisi Yeterlilik kriterleri şöyledir:

1.          Tefsir, Hadis, İlmihal, Fıkıh, İslam Tarihi ve Kültürü, ile ilgili temel eserlerden yararlanır.

2.          İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili temel dini, kavramların anlamlarıni bilir ve açıklar.

3.          Hz. Peygamberin hayatını, söz, tutum ve davranışlarını ayrıntılarıyla bilir ve açıklar.

4.          Temel dini bilgileri, günün ihtiyaç ve şartlarıyla ilişkilendirerek açıklar.

5.          İtikadi ve ameli mezhepleri bilir ve mezhep görüşlerini analiz eder.

6.          Bölgesindeki farklı inançları ana hatlarıyla bilir ve açıklar.

7.          Çocuk, ergen ve yetişkinlerin gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir.

8.          Eğitim ve öğretimde uygun araç, gereç ve materyalleri kullanır.

 

 

-

Sınav Başvuru Formu