Eğitim

Akademi

Kadın | Aile

Yardım Birimi

Hac | Umre

Cenaze Hizmetleri

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Sure: El Fatiha

Her peygambere, kendi dönemlerinde insanların kendilerine inanmaları için bazı mucizeler verilmiştir. Şüphesiz bana verilen en büyük mucize Allah'ın bana vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Buhari, 2. I`tisam 1

ATİB Union- 30 yıldır Avusturya halkı için buradayız

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği, kısaca ATİB Union, 1991 yılında Viyana’da, üye derneklerin en iyi şekilde işbirliği, koordinasyon ve desteği için ülke çapında bir üst kuruluş olarak kurulmuştur.

ATİB Union 1991 yılında Viyana’da ülke çapında bir üst kurum olarak kurulmuştur.

ATİB‘in açılımı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği’dir.

ATİB Union, 62 bağımsız üye derneği ile Avusturya’daki en büyük kuruluşlardan biridir.

  • Cenaze Hizmetleri Birimi
  • Eğitim Birimi
  • Kültür ve Sanat Birimi
  • Gençlik Birimi