Über Uns

ATİB (Avusturya Türk-İslam Birliği), 1991 yılında Viyana’da kurulan, Avusturya’daki Türk ve Müslüman toplulukların kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğini, koordinasyonunu ve desteklenmesini amaçlayan ulusal bir çatı kuruluşudur.

ATIB Birliği, Avusturya genelinde yaklaşık 62 bağımsız üye derneğiyle, dini, sosyal ve kültürel açıdan en fazla üyeye sahip kuruluşlardan biri olup, Avusturya Cumhuriyeti’ndeki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir.

ATIB Birliği ve şube dernekleri şu temel ilkeler doğrultusunda hareket etmektedir:

ATIB Birliği, yalnızca Avusturya Anayasası ve temel haklarıyla uyumlu bir şekilde hareket eder. Demokratik değerler, bireylerin özgürlüğü ve tüm insanların eşitliği, ATIB Birliği‘nin çalışmalarında belirleyici niteliklerdir.

Bunun ötesinde, ATIB Birliği partiler üstü ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kendini görmekte olup, sosyal, kültürel ve dini faaliyetler aracılığıyla çoğulcu bir topluma katkı sağlamak istemektedir. Bu anlamda, ATIB dernekleri faaliyetlerini gönüllü olarak yürütmektedir.

Diğer dini topluluklarla karşılıklı anlayış ve daha fazla hoşgörü yaratmak amacıyla dinler arası diyalog, ATIB Birliği‘nin önemli bir çalışma alanıdır. Birlik, barış içinde birlikte yaşamayı teşvik etmek ve sürdürmek amacıyla, Avusturya’daki ve Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları ve kurumlarıyla işbirliğine büyük önem vermektedir.

Son olarak, gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel alanlarda desteklenmesi ve eğitimlerinin devamı, bu amaçlar için gerekli koşulların ve tesislerin oluşturulması, ATIB Birliği‘nin önemli çalışma alanlarından biridir.