Hakkımızda

Kısa adı ATİB Union olan „Avusturya Türk Islam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği“; Avusturya genelinde kendisine bağlı derneklerin, dayanışması, aralarındaki işbirliğini güçlendirmesi ve koordinasyonu sağlaması amacıyla 1991 yılında kuruldu.

Derneklerimiz, ATİB Union‘un “Bağlı Dernekler Ortak Tüzüğü”ne göre kurulmuş hukuki ve mali bağımsızlığa sahip tescilli tüzel kişiliklerdir. Merkezi Viyana’da olan ATİB Birliği aynı zamanda da bağlı derneklerin bir üst kuruluşudur.

ATIB Union yaklaşık 62 üye derneği ile yapmış olduğu dini, sosyal ve kültürel hizmet ve faaliyetlerle hiç şüphesiz Avusturya‘nın en büyük ‘Türk Sivil Toplum Örgütü’ konumundadır.

İlkelerimiz

ATİB Union hizmet ve faaliyetlerini yürütürken Avusturya Anayasası ile kanunlara titizlikle riayet etmeyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumayı, insan haklarına saygıyı, insanların eşitliği esasasından hareketle ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamayı temel ilke edinir.

ATİB Union bütün siyasi partilere karşı eşit mesafede, partiler üstü bir kuruluştur ve herhangi bir kâr amacı gütmez. Yürütmüş olduğu sosyal, kültürel ve dini faaliyetlerle coğulcu topluma katkı sağlamayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Çalışmalarında, dinler arası diyaloğa önem gösteren ATİB Union; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma prensiplerini ilke edinmiştirç Bu bağlamda şiddeti, aşırılığıö ırkçılığı, terörü ve kötülüğün her türlüsünü kesinlikle rededer.

Barış ve huzur içinde yaşamak; ayrıca içinde bulunduğu toplumla uyum içerisinde olmayı tavsiye eden ATİB Union bu bağlamda Avusturya daki kuruluşlar başta olmak üzere Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki kuruluşlarla da işbirliği yapar.

Son olarak Türk ve Müslüman gençlerinin entegrasyonu, kültürel dini, sosyal, spor ve eğitim alanlarında gelişmelerini temin etmek ve desteklemek, bunun için gerekli koşulları ve tesisleri oluşturmak; ATİB Union`un temel çalısma alanlarından biridir.