Hedefler

Home / Hedefler

ATIB Union Gençlik Kollarının temelini oluşturan birkaç temel hedefler:

1

Kimlik Teşviki

Gençlerin kültürel kimliklerini ve köklerini anlamalarına yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz.

2

Entegrasyon ve Katılım

Gençlerimizin Avusturya toplumuna entegrasyonunu desteklemek ve onları sosyal hayata aktif olarak katılmaya teşvik etmek istiyoruz.

3

Sosyal Katılım

ATİB Gençliği, toplumdaki dezavantajlı gruplara yardım etmek amacıyla çeşitli sosyal projelerde yer alıyor.

4

Eğitim ve Kişisel Gelişim

Gençlerimizin kişisel beceri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri bizim için büyük önem taşıyor.